Nettorendementen 1 januari 2009 – 31 december 2018

Nettorendementen 1 januari 2009 – 31 december 2018
Profiel 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 sinds 2009*
Zeer defensief 12,0 4,6 1,9 10,4  1,3 9,4 0,4 4,5 1,8 -3,0 4,2
Defensief 17,0 8,0 -0,3 11,0  4,1 11,0 2,3 5,4 3,9 -3,8 5,7
Neutraal 22,0 11,3 -2,4 11,6  6,7 12,7 4,0 6,1 6,1 -4,7 7,1
Offensief 27,3 14,7 -4,7 12,3  9,8 14,3 5,7 6,7 8,1 -5,5 8,5
Zeer offensief 32,7 18,1 -7,1 12,9  12,6 15,9 7,2 7,2 9,9 -6,2 9,8

Basisfee en servicefee
Basisfee € 16 per jaar (€ 4 per kwartaal)
• De basisfee wordt in rekening gebracht voor het aanhouden van een of meerdere
Beleggingsrekeningen.
• Als u meerdere Beleggingsrekeningen heeft met dezelfde tenaamstelling, betaalt u daarvoor slechts
een keer de basisfee. Het maakt hierbij niet uit van welke beleggingsvormen u gebruikmaakt: Zelf op
de Beurs, Zelf Vermogensopbouw of Beheer.
• De basisfee wordt per kwartaal geïncasseerd, van het gelddeel van uw Beleggingsrekening.

Tarieven variabele servicefee
Belegd vermogen Tarieven Tarieven
T/m € 75.000 0,24%
Over het meerdere t/m € 500.000 0,12%
Over het meerdere t/m € 2.500.000 0,06%
• De hierboven vermelde tarieven zijn op jaarbasis. De servicefee wordt per kwartaal geïncasseerd, van
het gelddeel van uw Beleggingsrekening.
• De bovenstaande tarieven worden berekend over het gemiddelde belegde vermogen. Dit gemiddelde
wordt bepaald op basis van de waarde van het belegd vermogen aan het eind van elke maand.
• U betaalt geen transactiekosten, dividendprovisie en bewaarloon.
• De bovenstaande tarieven zijn exclusief de beheervergoeding die in rekening wordt gebracht door de
fondsbeheerders. Deze vergoeding wordt automatisch verrekend in de koers van het betreffende
fonds. Meer informatie over de beheervergoeding kunt u vinden op ing.nl/beleggersinformatie.

 


Actievoorwaarden
Starten met Beleggen met Beheer 2019

Actieperiode en deelname
• De actieperiode loopt van 7 januari 2019 tot en
met 31 maart 2019.
• De actie geldt voor ING-klanten met een
ING-Betaalrekening die tijdens de actieperiode een
Beleggen met Beheer rekening openen en voldoen
aan onderstaande voorwaarden.
• Het aanbod geldt alleen voor nieuwe Beleggers met
Beheer, die de afgelopen 6 maanden privé nog niet
bij ING belegden.
• De deelnemende beleggingsrekening is Beleggen
met Beheer. Het aanbod geldt niet voor Zelf
Vermogensopbouw en Zelf op de Beurs.
• Als je tijdens de actieperiode een Beleggen met Beheer
rekening opent, neem je automatisch deel aan deze actie.
• Om deel te nemen aan de actie open je een Beleggen
met Beheerrekening via Mijn ING of via een ING-Kantoor.
Voor meer informatie kan je ook bellen met
020 22 888 88.
• Een Beleggen met Beheer rekening is gekoppeld aan
je betaalrekening. Je kunt met maximaal twee
betaalrekeningen meedoen.
• Klanten van ING Zakelijk en Private Banking zijn
uitgesloten van deelname aan deze actie.
• ING behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden
tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig
te beëindigen.

Geen basis- en servicefee
• Je betaalt tot 1 juli 2019 geen basisfee voor de in de
actieperiode geopende Beleggen met Beheer rekening.
• Je betaalt tot 1 juli 2019 geen servicefee over het totaal
belegd vermogen van maximaal € 250.000 op het
portefeuilledeel van de in de actieperiode geopende
Beleggen met Beheer rekening(en).
• Vanaf 1 juli 2019 betaal je basis- en servicefee voor je
geopende beleggingsrekening(en). De eerstvolgende
afschrijving van basis- en servicefee zal in oktober 2019
plaatsvinden.
• Als je meerdere Beleggingsrekeningen met Beheer opent
tijdens de actieperiode, dan tellen we het belegd
vermogen bij elkaar op. Voor het belegd vermogen boven
de € 250.000 wordt wel servicefee in rekening gebracht.
De volgende kosten zijn uitgesloten van deze actie
• Wanneer je belegt in beleggingsfondsen en/of
indextrackers (ETF’s) betaal je kosten aan de
fondsbeheerder. Deze kosten zijn verrekend in de koers
van het fonds.
• Op ing.nl/tarievenbeleggen staat een overzicht van alle
kosten van beleggen bij ING.