Beleggingsnieuws Rabobank:Nog steeds populaire aandelenmarkt in 2019

by:Beleggingsnieuws Rabobank

Sinds begin dit jaar is de aandelenwereldindex met 11 % gestegen. Er is op dit moment dan ook geen reden om afscheid te nemen van de overweging voor aandelen. Deze sterke stijging kunnen we niet los zien van de forse dalingen in het vierde kwartaal (Q4) van vorig jaar. In Q4 waren er sterke zorgen over het beleid van de Fed, de groeiafzwakking van China, recessie-angst in de VS en de politieke risico’s. Dit heeft de waarderingen sterk gedrukt. In 2018 daalde de waardering van de MSCI AC World index met ruim 20%.


Daar tegenover stonden een zwakkere euro, een sterke winstgroei van +14,5% en een dividendrendement van circa 2,5%. Het hele jaar per saldo resteerde hierdoor in een verlies van 4,8%.

Van begin 2018 tot en met het slot van februari bedraagt het rendement op aandelen +6,9%. Over een periode van 3, 6 en 12 maanden hebben we voor de MSCI AC World Index een rendement van respectievelijk 2,0%, -1,2% en 6,2% behaald. Dit plaatst de rendementsontwikkeling dit jaar in een ander perspectief.

Op het monetaire vlak is er inmiddels rust. De Fed last een pauze in voor het monetaire beleid, China stimuleert de kredietgroei, de Brexit wordt mogelijk uitgesteld en er zijn vorderingen rondom de handelsbeperkingen tussen de VS en China. Daarnaast is de inflatiedruk gematigd en krijgen we naar verwachting qua economische ontwikkelingen een betere tweede helft van het jaar. Het marktbeeld is hierdoor in positieve zin gedraaid en beleggers hebben de risico’s inmiddels anders ingeprijsd, met een herwaardering van aandelen tot gevolg. De waardering van aandelen is dit jaar met gemiddeld 11% gestegen.

Het rendement van begin dit jaar komt dan ook geheel voor rekening van de stijging van de k/w-verhouding van de MSCI AC World Index. We kunnen de sterke start van het jaar daardoor zien als een correctie op de overdreven reactie naar beneden in Q4. De waardering staat nog altijd onder het dertig-jaars gemiddelde, ondanks dat de rentes de afgelopen dertig jaar nog nooit zo laag zijn geweest. Doorgaans geldt de regel: hoe lager de rentes des te hoger de waarderingen. Voor de komende tijd verwachten we gematigd positieve rendementen, die hoofdzakelijk worden gedreven door winstgroei en dividenden. De winstgroei valt dit jaar naar verwachting met circa 5% stukken lager uit dan in 2018, maar het dividendrendement is met 2,7% behoorlijk. Eind 2018 werd nog bijna 10% winstgroei verwacht, maar begin dit jaar zijn de taxaties behoorlijk naar beneden bijgesteld. Zo bereikte de winstherzieningsindex in januari het laagste niveau in drie jaar tijd. Sinds februari klimt deze index uit het dal, wat aangeeft dat analisten de taxaties voorzichtig naar boven aan het bijstellen zijn. Dit is doorgaans een positieve aanjager voor de aandelenmarkten.